Quadres de Superfícies

 

 

QUADRES DE SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIES CONSTRUIDES SUPERFÍCIES ÚTILS PARCIALS TOTALS
VESTÍBUL 59.77   56.30
ZONA ADMINSTRACIÓ

 

 

 

 

TOTAL Z. ADMINISTRACIÓ

  OFICINES

SALA TÈCNICA

SALA DE REUNIONS

ARXIU

 

19.80

12.47

15.77

11.51

 

 
63.43   56.24
SALA FIRAL 1138.26   1097.85
ZONA ASEOS

 

 

 

TOTAL Z. ASEOS

  VESTÍBUL

AS. HOMES

AS. DONES

AS. MINUSVÀLIDS

4.27

12.47

18.96

4.32

 
46.42   40.02
MAGATZEM 76.97   69.62
TOTALS 1384.85   1320.03