Pavelló Firal

Es tracta d'una edificació de planta rectangular accessible i evacuable horitzontalment en planta baixa per les quatre cantonades sense cap obstacle interior, les façanes est, oest i sud donen directament a l'exterior, la façana sud es disposa de tal manera que mitjançant portes corredisses pugui quedar oberta al 50% de la seva longitud.
A la façana nord de la sala s'estructuren les seves dependències en dos mòduls separats per un pati exterior.

En el mòdul d'accés:

  • El vestíbul entre la via pública o el parc i la sala, que dona accés també a l'administració.
  • L'administració dividida en sala de treball, sala de reunions i arxiu, amb accés a la cambra tècnica.
  • La cambra tècnica destinada al control del so, enllumenat, centraletes, etc.

En el mòdul de serveis amb accés des de la sala:

  • Els lavabos per homes, dones i una cabina adaptada.
  • El magatzem, amb accés a les cambres d'instalacions.
  • La sala de quadres elèctrics.
  • La sala de la caldera de calefacció, convenientment sectoritzada.

Les façanes es configuren amb els murs revestits de monocapa, superfícies envidrades i revestiment del cantell de l'estructura amb xapa de zinc.
L'edifici presenta una estructura metàl·lica i una coberta de planxes de zinc sobre aïllament de llana de roca i xapa nervada precalada d'acer.

 

 

Descripció

Fitxa tècnica

CONTACTA AMB NOSALTRES: